Technická školení

 

Antech spol. s r.o. pořádá technická školení pro dvě skupiny zákazníků:

1. pro začátečníky v oboru anténní techniky (kurz A)
2. pro montážní firmy a projektanty (kurz B)


Kurzy pořádáme v sídle firmy v Břeclavi, kde je k dispozici školicí místnost vybavená potřebnou technikou a zázemím.

Přihlásit se můžete:


Kurz A:

Základy anténní techniky, základy měření TV/SAT signálů

Školení je určeno pro úplné začátečníky v oboru. Během školení budete seznámeni se základními pojmy z oblasti pozemního a satelitního TV příjmu, budou vysvětleny funkce aktivních a pasivních prvků používaných v TV a SAT rozvodech a na jednoduchých příkladech budou vysvětleny základy návrhu systému pro individuální a skupinový příjem TV a SAT signálů.

Přehled témat:

1. Frekvence a standardy
2. Decibely & mikrovolty
3. Stavíme systém ITA/STA - krok za krokem
4. Základy satelitního příjmu

Nejbližší termín: není stanoven                        

Školení začíná v 9 hodin a končí přibližně v 15 hodin. Účastnický poplatek činí 1700 Kč/osobu (bez DPH).
Součástí ceny je přístup k veškerým prezentacím ze školení. Na vyžádání vydáme osvědčení o účasti na školení.


Kurz B:
Technologie pro stavbu a modernizaci STA


V kurzu budou představena aktuální technologická řešení pro stavbu a modernizaci hlavních stanic STA včetně praktických informací k jejich návrhu, instalaci a programování.

Nejbližší termín: není stanoven    

Školení začíná v 9 hodin a končí přibližně v 15 hodin. Účastnický poplatek činí 1700 Kč/osobu (bez DPH).
Součástí ceny je přístup k veškerým prezentacím ze školení. Na vyžádání vydáme osvědčení o účasti na školení.