Obchodní podmínky společnosti ANTECH spol. s r.o.

se sídlem Rovnice 998/6, Břeclav, 69141 IČO: 25326708 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 25679 platné od 1.1.2023

Tyto obchodní podmínky společnosti ANTECH spol. s r.o. (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (objednávky) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, kdy tato osoba (dále jen „kupující“) jedná při objednání zboží od prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání prostřednictvím nákupu ze skladu nebo internetového obchodu prodávajícího. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce  umístněné  na internetové adrese www.antech.eu a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Tyto webové stránky se řídí zákony České republiky.

 

I.    Objednávka

Zboží lze objednat telefonicky, poštou, e-mailem (na adresách objednavky@antech.cz nebo obchod@antech.cz) nebo přes e-shop na adrese www.antech.cz  (je potřeba se zaregistrovat)

II.    Ceny

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a platí ze skladu ANTECH v Břeclavi.

Cena C1 je obchodní cena pro montážní a obchodní firmy pracující v oboru.

Cena C2 platí pro:    
a) odběratele, kteří celkově odebrali v roce 2022 nebo 2021 nad 100 000 Kč bez DPH nebo za roky 2020-2022 celkem nad 250 000 Kč bez DPH
b) odběratele, kteří dosáhnou v roce 2023 obratu 100 000 Kč bez DPH
c) pro jednorázovou objednávku zboží za více jak 60 000 Kč bez DPH

Cena C3 platí pro:    
a) odběratele, kteří celkově odebrali v roce 2022 nebo 2021 nad 300 000 Kč bez DPH nebo za roky 2020-2022 celkem 600 000 Kč bez DPH
b) odběratele, kteří dosáhnou v roce 2023 obratu 300 000 Kč bez DPH
c) pro jednorázovou objednávku zboží za více jak 200 000 Kč bez DPH

Na objednávky většího množství zboží lze dohodnout individuální slevu. Při celkovém ročním obratu nad 1 mil Kč bez DPH je poskytována individuální dealerská cena.

ANTECH spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

III.    Platební a dodací podmínky

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.
Způsoby platby:
a)    platba v hotovosti při nákupu ze skladu ANTECH
b)    platební kartou při nákupu ze skladu ANTECH
c)    platba předem bankovním převodem (pro-forma faktura)
d)    platba předem kartou po zaslání platebního linku
e)    na dobírku při doručení zboží (při přebírání zboží lze u ČP a DPD zaplatit hotově nebo kartou)
f)    platební kartou pomocí platební online brány při nákupu na e-shopu
g)    platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

Zboží, které je skladem a je objednáno do 11.00 hod. je odesláno ještě téhož dne automaticky bez potvrzování objednávky. Zboží, které je skladem a je objednáno po 11.00 hod. je zpravidla odesláno druhý den automaticky bez potvrzování objednávky. U zboží, které není skladem, je objednatel vyrozuměn do 24 hod o možném termínu dodání. Dostupnost zboží je vidět na e-shopu po přihlášení. Zboží je zasíláno po ČR službou České pošty OBCHODNÍ BALÍK, službou DPD nebo GLS, pouze v případě nadměrné zásilky se používá k přepravě společnost TOPTRANS nebo PPL. Na Slovensko je zboží přepravováno společností PPL. Pokud kupující preferuje vlastní dopravu, je třeba na objednávce uvést a dojednat termín převzetí zásilky. Náklady na dopravu a balné jsou dle ceníku dopravy přeúčtovány k tíži objednatele. Zboží lze odebrat i osobně ze skladu ANTECH v době Po-Čt od 9 -16 hod, Pá 9 – 15 hod. Mimo uvedenou dobu je osobní odběr možný po telefonické domluvě

Přeprava zboží Českou poštou je pojištěna do hodnoty přepravovaného zboží. V případě, že je doručena neúplná nebo poškozená zásilka, je nezbytné sepsat s pracovníkem pošty, DPD nebo GLS zápis a neodkladně informovat obchodní oddělení firmy ANTECH.

IV.    Vrácení zboží

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.

Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, budou peníze za zboží snížené o náklady za vyřízení objednávky (poštovné a balné) zaslány kupujícímu převodem na účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.
Kupující může po domluvě s obchodním oddělením vrátit zboží i po uvedené lhůtě, ale pouze zboží, které se vyrábí a dodává v době vrácení a není nakoupeno více jak 1 rok.  Zboží je třeba vrátit nepoškozené, kompletní, v originálním balení a plně funkční. V tomto případě bude kupujícímu vrácena částka rovnající se rozdílu kupní ceny a amortizace zboží, avšak maximálně 50% kupní ceny.

V.    Záruční podmínky

Záruka na zboží ALCAD (pouze vf technika) 3 roky, na měřicí přístroje 1 rok,  na ostatní (IKUSI, TONER, LINEA, ANTECH, TELEVES, FAGOR, SPAUN, FUNKE) je záruka 2 roky. Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo zpracování. Záruka se nevztahuje na poškození zboží z důvodu neodborné nebo nesprávné instalace. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v reklamačním řádu zde: https://www.antech.eu/dokument/reklamace-zbozi/

VI.    Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost od 1.května 2021 a veškerá předchozí ustanovení pozbývají platnost s tímto datem. ANTECH spol. s r.o. si vyhrazuje právo provést změnu těchto podmínek. Tyto podmínky jsou součástí ceníku.


Obchodní podmínky pro rok 2023 (PDF)